Niečo, čo vyzerá ako Ficova škola prekrúcania naruby

Autor: Judita Vargová | 15.5.2015 o 15:36 | (upravené 17.5.2015 o 13:02) Karma článku: 1,79 | Prečítané:  201x

Väčšinu článkov, ktoré píšem, by si mal prezrieť každý (pretrpieť, ak je mu protivný môj spôsob myslenia), aspoň pre informáciu. Všetko, čo robím, má význam. 

Nezastavím sa, kým nevyčerpám všetky možnosti, a ako slušný vedec poznám veľa možností. Viem, že niektorí svoj úspech zakladajú na počte priateľov na sociálnej sieti, kde sa chvália so svojimi príspevkami do súťaží, aby za ne kontakty hlasovali, aj keď príspevky nie sú dobré. Ja to nerobím. Nech moje články čítajú tí, ktorých naozaj zaujímajú, nie iba tí (a iba preto, že sme) priatelia. A niekedy je ukazovateľom dobrého článku práve to, že ho nikto nečíta. 

K veci: administratívny štýl je predpis, podľa ktorého má mať Presnosť prednosť pred Pestrosťou a výstižnosť nemá prerastať do zdĺhavosti.

Od oslovenia po pozdrav (vrátane) hodnotený slohový útvar pozostáva z okolo 1140 celých slov, v ktorých sa dalo pomýliť (kapitálne a iniciálne skratky a číselné znaky neboli zarátané), jeden údaj bol dopísaný perom.

Morfológia: bod dolu za vzor môj (3x) – ak sa mýlim, vždy ma opravte...

Syntax: mínus tri body za nadmerné rozdeľovanie myšlienkových celkov (6x) plus jedna nesprávna interpunkcia (iný druh čiarky s iným významom), statické zámeno k dynamickému riadiacemu slovesu, osobná spojka k neživotnému riadiacemu abstraktnému substantívu

Vizuálna úprava: mínus tri body za nerovnomerné členenie textu a roztrhnutie odstavca medzi stranami, nerovnaké rozmery interpunkcie, zarovnanie odoka v pätke

Štylistika –zovšeobecnenie zrejme nie je autorova obľúbená operácia– neabsolvoval: Vaše správanie bolo priliehavé ako napasované tričko (dosť úbohý fach-slovník); vulgarizmy typu preklep; anachronizmus (vznikol poukazovaním na chybnú citáciu, reprodukciou „reprodukcie“ s použitím úvodzoviek – výraz „šikana“ používam od roku 2014, je mi kladený do úst o rok skôr); recyklovanie textu a protirečenie pri recyklácii textu; homonymia (predložka bez informačnej hodnoty druhu vycucaj si z prsta); omieľanie významovej častice (2x); polokonštatovacia formulácia faktu (ani Vaši príbuzní ani raz nevyhľadali psychiatričku Medicínskeho centra, ani ju nekontaktovali kvôli Vašim zdravotným ťažkostiam) zaváňa iróniou (ak máte zdravotné ťažkosti, môžete si za to sama – čo je špekulácia)

Osobná poznámka: neznášam, keď viac dám, než dostanem späť (hodnotím odpoveď).

Komentár: Ešteže je slovenský úradnícky aparát na smiech (v Číne za konfucianizmu bol lepší). Ak je niekde chyba, nájdem ju, niekedy sa ani nemusím snažiť, autorovi hodnoteného textu odporúčam zmeniť zamestnanie. Keď niekto pravdu napísať nechce, to je jedna vec, druhá vec je, keď niekto nevie napísať pravdu tak, aby bola pravdivá. Keby som ja toto niekomu poslala na čítanie, čo oni, hanbila by som sa vyjsť na ulicu, a som rozčarovaná, že za tieto zlátaniny niekto ešte dostáva zaplatené. Neviem, o kom písali takú správu, ale správne je tam azda iba moje meno (lekárska správa sedí so všetkým okrem mňa). Neznášam, keď niekto miesto mňa robí niečo, čo by som sama urobila lepšie (pre lepšie výsledky by sa musel autor oháňať viac zákonom logiky než paragrafmi, lebo logika platí vždy, paragrafy iba od nedele do piatka). Vskutku neviem, či sú zarážajúcejšie tie školácke, alebo tie odbornícke chyby. Navrhujem vypracovať štúdiu, ktorej predmetom bude škodlivý vplyv mizerných úradníckych slohov na občianskeho adresáta, a presadiť zákon o jazykovej kultúre, podľa ktorého bude poškodený občiansky adresát inkasovať od štátu ako náhradu 20, 50 až 100€ za každý mizerný sloh (čím mizernejší, tým vyššia náhrada) a každý mizerný úradník príde o odmeny.

 

Úradu bol dňa ... postúpený Váš  n e ú p l n ý  podnet: môj podnet pozostával cca z piatich listov popísaných drobným z oboch strán a príloh, úplnejší už byť nemohol – neoznámila som akurát to, čo som nevedela alebo si to mohli zistiť sami, pričom k návodu na písanie podnetu som sa nedostala, lebo bol vo formáte pdf, ktorý toho času PC nepodporoval, čo nie je môj bordel na internete

 

V roku ... ste boli 2x vyšetrená svojou všeobecnou lekárkou pre deti a dorast pre  n e š p e c i f i k o v a n ú  neurotickú poruchu: lebo sama by som neprišla na to, že špecifikované neurózy všeobecný lekár nevyšetruje – musela mi merať tlak dvakrát, lebo deň pred dohodnutou návštevou ma nebudem-menovať-kto tak naštval, že by som vládala minimálne raz obehnúť zemeguľu – ak sa mi nepáči, ako sa vyvíja môj obľúbený seriál, idem spať vykoľajená, a nevidím nič vadné na tom, že ma skutoční ľudia vytáčajú viac než tí, ktorí nie sú skutoční – začnem mať o seba obavy, keď to bude opačne – opäť, toto nie je môj bordel v karte – keď zvážim pomery na Slovensku, začala by som sa o seba obávať, keby mi bolo všetko ľahostajné natoľko, že by ma nevyviedlo z miery vôbec nič, veď sme v štádiu rozkladu! raz som medzi rečou vyzvedala o možnostiach medicínskych prostriedkov na upokojenie, lebo žijeme konkrétne s psychicky narušenou osobou, ktorá sa odmieta dať liečiť, s výmenným lístkom som sa prihlásila v psychiatrickej ambulancii, ale zo sedenia zišlo, lebo sa mi nepáčila ich filozofia

 

ste udali, že ste sa  p o h á d a l i  s rodičmi, že si  n e r o z u m i e t e  s rodičmi: sotva sa s niekým môžete hádať, keď vás nepustí k slovu (spomedzi trvalých vecí, ktoré nie sú všeobecné, s takzvanými rodičmi nemám okrem dvojzávitnice kyseliny a matričných záznamov nič spoločné – keby som udala výstižné slovo, museli by chodiť po kanáloch); konflikt je, bol a bude založený na objektívnej príslušnosti k protistojným táborom (takú tabletku, ktorá by urobila z federalistu republikána, ešte nevynašli)

 

Išlo o akútnu hospitalizáciu s indikáciou poskytnutia  n e o d k l a d n e j  zdravotnej starostlivosti: zaujímavé, že také štandardné vnútrožilové podanie liečiva bolo tak neodkladné, až bolo odložené na nikdy

 

Ste s hospitalizáciou a liečbou  s ú h l a s i l i: však kto by nesúhlasil, keby mal kupovať mačku vo vreci pod nátlakom – mimochodom, klamať svojmu pacientovi o jeho ne/zdravotnom stave je porušenie zákona, však pán Janiga?

 

Boli ste spočiatku  s ť a ž u j ú c a  sa na poruchy spánku;  p o c h v a ľ o v a l i  ste si úpravu spánku, Vy samotná ste si pochvaľovali  z l e p š e n i e  aj vo vzťahoch s Vašimi rodičmi: keď sa zľaknete, je to okamžite alebo s odstupom rovnako nepríjemné a rovnako skutočné, akurát okamžite je to adekvátne, s odstupom neadekvátne – získať odstup nie je výhoda, skôr naopak, keby som si mohla vybrať, či sa poľakám okamžite alebo s odstupom, vybrala by som si okamžite: „účinkom liekov...“ som použila ako uvádzaciu konštrukciu pre „...sa nezľaknem hneď, ako tá osoba začne kričať (to bola podstata informácie), ale až o desať minút neskôr si uvedomím, že by som sa mala báť“nikdy si nepochvaľujem to, čo považujem za samozrejmé, pri vizite som podala hlásenie a bola som potešená, že ju nerobí Janiga, ktorý je len jeden, ale všetci ho majú dosť (lekári sa nepredstavujú, iba starší pacienti dávajú naznámosť, keď ten-ktorý lekár vyjde z miestnosti: to bol Knížat, ten je dobrý, to bol Janiga, ten je zlý); opýtala som sa diplomaticky „čo sa mi stane, keď nebudem spať?“ – ponosovala som sa na to, že po dvoch dňoch, kedy som z 12 hodín denne (mala som čo spracúvať) spala nula, výsledkom čoho som nevedela ani kde je sever, ma nechali spať dve hodiny, lebo mi sestra nasilu vopchala dávku do úst, ktorá keď začala účinkovať, bolo po spánku, ako u debilov (pravá ruka mi dala prípravok na spanie, ľavá mi vzápätí dala rušič spánku – nech ľavá ruka nevie, čo robí pravá, sa nemá týkať zdravotníctva)

Absolvovali ste  v y c h á d z k y  so svojou sestrou/matkou, kde ste sa cítili dobre, boli ste uvoľnenejšia, citovo živšia, s dobrým priebehom a efektom ste absolvovali aj dve víkendové priepustky: a Vy ste mi pri tom svietili – v liečebni je zadymená celá jedáleň od cigariet, personál mi robí nechuť do jedla (ten pohár je sklený?), iritujú ma obmedzenia

Podľa udania Vašej sestry, matky i starej matky ste boli dobre ladená, usmievavá, komunikatívna: nikdy v živote som nebola komunikatívna, aj Fico je dobre naladený, keď ho sledujú (aj úsmev je spôsob, ako protivníkovi ukázať zuby), a usmievavá považujem za dosť sarkastické synonymum pre nadopovaná – babka sa vyjadrila, bodaj by som bola stále (nadopovaná), milé od nej, nech si to sama skúsi

ste boli v zlepšenom, stabilizovanom stave prepustená do domácej starostlivosti: bez debaty som bola v zlepšenom fyzickom stave a „domácej“ asi znamená „slovenskej“ a „starostlivosti“  možno „nech sa každý stará sám o seba“ – odišla som s rovnakými myšlienkami, s akými som prišla

ste nemali záujem na ďalšej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, oznámili ste, že sa máte dobre a lieky neužívate, pacient môže pri diagnóze adaptačnej poruchy odmietnuť ambulantnú psychiatrickú starostlivosť, ako to  b o l o  aj vo Vašom prípade: psychiatrička navrhla a ja som s ňou súhlasila, nemala som záujem na žiadnej psychiatrickej starostlivosti a ambulantná doktorka sa najprv zarazila, že lieky neužívam, lebo je mi z nich zle, nie dobre, a potom rozjarene oznámila ambulantnej sestre, nech mi nedáva ďalší termín – ak moja pohoda závisela od odlúčenia sa od istých osôb, ako to naznačila ambulantná psychiatrička, tak to mohol zariadiť už Janiga, neurobil to

ste boli hospitalizovaná s diagnózou depresívnej poruchy spojenej s afektívnym  a g r e s í v n y m  správaním: nebolo mi pohodlné, keď mi opuchla ruka od utrpeného napadnutia spred asi desiatich minút, až som si musela povoliť remeň na hodinkách, aby sa neroztrhol – je pravda, že som mala adrenalínu na rozdávanie, ale vyplavovanie adrenalínu nie je ovládateľné vôľou a nie je náhodné, pričom alternatívou útoku je útek, pokiaľ viem, agresívni ľudia nie sú introvertní, pri hájení svojich záujmov sledujú druhých, nie seba – osmoklila som stôl a utrela som ho, mám zato, že keby som bola agresívna, neosmoklila by som stôl a už vôbec by som ho neutrela, takže to nesedí; sú veci, ktoré netolerujem, ale kričať nezvyknem (pokiaľ ma niekto nemláti), moje hrdlo je v dezolátnom stave, odkedy si pamätám, ale keď treba, prekričím hocikoho, hodiny po tom výstrelku ma štípe v krku – som skôr tichý typ, ktorý keď niečo pustí do pľacu, tak to stojí za to; v medziľudských vzťahoch je prvoradá etika, nie IQ – taká choromyseľnosť, že niekto, kto si hovorí zdravotník, ma presviedča, že musím chápať, že ma niekto bije, by postavila zo stoličky aj chromého, som povinná rozumovo postihovať zákony fyziky a som povinná morálne odsudzovať zlé správanie, nie opačne, nie som robot a cirkev nie je univerzita, aby si mohla dovoliť odsudzovať heliocentrizmus iba preto, že ho nedokáže pochopiť, nie zo všetkého si treba brať príklad (problémy sa majú riešiť, nemá sa pred nimi utekať = pasívna agresivita?)

Liečba bola Vami  d o b r e  tolerovaná: myslíte tie horké tvrdky, ktoré síce pôvodne boli ošetrené glazúrou, ale v dávke, z ktorej mne vymerali polovicu?

Popisovali jeden z Vašich  a f e k t í v n y c h  záchvatov: pri tomto konkrétnom afektívnom záchvate by bolo strategicky výhodnejšie pokúsiť sa o útek opačným koncom budovy, ale čo som ja komu, aby som vyskakovala von oknom? nie som opica ani socka, držím si nejakú úroveň (ak vám to nedáva zmysel, tak ten, komu preplo, nie ste vy); aby som upresnila, o aký zlomok (jeden z) ide, rátajme 4 afektívne reakcie na domáce násilie ročne, odkedy viem povedať „ja“ (po 25 rokov), dáva 100, ktoré nikomu nevyhovovalo riešiť (susedia zo zamestnaneckého bytového domu, čiže kolegovia, ich nepovažovali za dostatočne závažné na to, aby zalarmovali sociálny odbor, to sa týka aspoň dvadsiatich afektívnych reakcií), a na stýkrát sa dosť ťažko zvyká, že to zrazu nie je normálne – keď má niekto 50 rokov 4 afektívne výstupy denne, ten to, že to zrazu nie je normálne, asi neunesie... obávam sa, že aj keby ma znásilnili, pediater by si to nevšimol, veď 20 rokov mu nebolo podozrivé, že mám všetky možné diagnózy – krivú chrbticu nemám od nesprávneho sedenia, ale od kľačania v kúte a ruky za chrbát (pri tejto činnosti, ak sa to tak dá nazvať, ma začal bolieť chrbát) v kombinácii s genetickou predispozíciou po praslici. doživotne. to je jeden z fyzických trestov, ktoré poznám dôverne a krivá chrbtica nie je iba kozmetická porucha ako krivé zuby, neznášam, keď platím za chyby druhých (na základnej škole som nebola jediná z kolektívu, kto trpel domáce násilie, na gymnáziu bolo neskoro to riešiť, tam už som bola jediná, pokiaľ viem)

Nadväzujem na článok Prehnité zdravotníctvo: Pravdu si zastanem a žiadny druhotriedny štátny zamestnanec (má právo mať svoj názor a ja mám právo mať jeho názor na háku) ma neodradí. Tento prípad je zložitý tým, že sa v ňom stretáva množstvo rôznych záujmov, a úrad dohľadu je na organizovaný zločin prikrátky. Vážnym veciam treba venovať náležitú pozornosť. Použiť úrad dohľadu bol nápad zdravotnej poisťovne, ktorej som oznámila, že neoprávnene inkasované platby si od nemocnice môže vymáhať späť (chystám sa ju vymeniť za lepšiu, zjavne nie je taká najlepšia, ako sa tvári). Nemyslím si, že existuje nejaký zákon, ktorý by zakazoval úradu dohľadu prizvať kriminológov.

Večer si dlho neviem spomenúť, čo som jedla ráno, ani na nadpis článku, ktorý článok som zostavila na obed, neviem si spomenúť, či som urobila to, čo som zamýšľala, ale ešte viem, aké to bolo predtým, než ma začali kŕmiť pilulkami. Takéto problémy som totiž začala u seba pozorovať bezprostredne po tom, prakticky hneď na druhý deň po započatí ich liečby. Pôvodne som ja bola tá, ktorá prvá vedela, s kým známym som sa stretla, známy si ma zaradil neskôr, so zdržaním. Teraz je to v lepšom prípade opačne, v horšom som za ignoranta (nie iba ja starnem, aj oni starnú).

Ak by príčinou tohto stavu neboli naordinované antidepresíva atď., čo uvažujem len pro forma, tak tieto chemikálie boli spúšťač, ktorému sa dalo vyhnúť, keby som mala na výber, ale nemala som na výber (to, že sa niekto volá Napoleon, neznamená, že nikdy nezavelí na ústup; je nepravdepodobné, že by to akurát náhodou vtedy spustilo niečo, čo som zažívala pravidelne). Môže mať niekto depresiu a adaptačnú poruchu od narodenia? S tým, čo mi diagnostikovali, som sa narodila, vždy, keď na mňa útočili, aj na Vianoce, som reagovala tak isto. Ušľachtilosti môžete osobu zbaviť iba tak, že ju zabijete: ak sa pokúšali zbaviť ma toho, čo diagnostikovali, tak toto počínanie môžeme kvalifikovať ako pokus o vraždu (inštinkt prežitia mám lepší než ktokoľvek), nemožno sa preto čudovať, že sa vykrúcajú ako vnadný červík. Ja som s nimi nehovorila o tom, čo sa stalo*, čo je príznak inej choroby, ktorú zvykne sprevádzať depresia, pričom najprv sa musí prejaviť tá iná choroba, nie obrátene – ak som správne pochopila, teraz sa tvária, že odbavením depresie akože vlastne predišli tej inej chorobe, čo im zhltne iba niekto, kto nemá zdravý rozum. Aj keby technicky mali pravdu, čo uvažujem len pro forma, mali vec riešiť tak, aby boli všetci spokojní, a ja evidentne teda spokojná nie som.

Čo som potrebovala?

Sprchu.

Čo som dostala?

Po ukončení predvolebnej kampane (keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú) spŕšku prízemných urážok a nepodložených obvinení.

 

To, že zo mňa technicky urobili psychopata, nie je dôvod na prípitok, a to, že lekárom neverím, už vôbec nie (rozdiel: psychopati sú pri dosahovaní uspokojenia nastavení na iný druh emócie).

Podľa mojich skúseností s lekármi by sa dal natočiť horor. Niekedy mi chýba stredoveká disciplína, hod zvädnutou zeleninou – keby znova išli zdravotníci štrajkovať za vyššie platy, odložila by som si pár kusov pre tú príležitosť.

Povážte si: policajti píšu, akoby im maturitu darovali, úroveň lacných periodík je nízka a celkovo tak aj jazyková kultúra – keby lekári poškodili pacientovi, ktorý píše horšie od baču na salaši, tak ten poškodený nemá šancu (čo tam nejaký sellák bude kydať na pána doktora) presvedčiť o svojej pravde a najťažšie bremeno je to, ktoré jeden nesie sám, mrzký doktor vyhrá bez boja – ja tú šancu mám, moje slohy sú vybrúsené ako diamant, každý, kto si môj výtvor číta, vidí, že to nenapísal niekto, kto nemá všetkých päť pokope. Viete, pre koho je tabu živná pôda? Keď vás liečia nesprávne pri kašli, príde sa na to. Povážte si: čo ak je každý piaty psychiatrický pacient liečený nesprávne? Ak je psychiatrický pacient liečený správne, nesťažuje sa, nemá sa na čo. Čo ak sa nesprávne liečený psychiatrický pacient nemôže sťažovať preto, že je tak otupený, že ani nevie, že by sa mal? V takomto prípade, ak to takto pôjde ďalej, v dohľadnej dobe budeme žiť v matrixe, a tu sa končí zábava, ľudia moji.

Keby som mala posledných päť sekúnd života a dalo by sa pohnúť časom, vrátila by som sa presne do momentu, keď Janiga vyhlásil, že ak nezostanem v nemocnici, tak potom už nemám kam ísť – táto udalosť predstavuje moju poslednú jasnú spomienku, ďalej je to iba kaša, v ktorej je pár hrozienok. Čo bude zajtra? Každý deň sa testujem, či mi nešibe, lebo keby niekto slabší prežíval to, čo ja, celkom iste by sa už dávno zbláznil. Pocity úzko súvisia s pamäťou nielen v tom, že keď ste citovo vydieraní, zabudnete na ostražitosť, ale najmä tým, že citliví si pamätajú viac a emotívne zážitky si pamätáme lepšie.

Zásady: vždy hovorím, že nie je dôležité, čo je vyjadrené, dôležité je to, čo zostáva skryté; keď chcete niekoho sýtiť jedmi, musíte mať nie menej než stopercentnú istotu, že ich potrebuje, a ste nie oprávnení, ale povinní využiť všetky dostupné prostriedky, aby ste takú istotu získali; nenechávaj po sebe bodrel; než sa k niečomu vyjadríš, vyskúšaj to.

 

*to, čo sa stalo je terapeutická fráza – ako sa človek počas života učí kryť sa pred paľbou a bodyguardi sa cvičia zostať stáť a kryť klienta, aj budúcich psychológov slovenčinári rovnako ako ostatných žiakov viedli k používaniu rozvitých viet (nie rozbilo sa to, ale váza sa rozbila...) a pomenúvaniu vecí podstatnými menami, avšak tento pre ulicu príznačný spôsob komunikácie (to je husté, to je otrava) pri práci s pacientom musia potlačiť, nesmú vnucovať svoj pohľad, ale nechať pacienta, aby si vytvoril vlastný postoj

Tip: lekárovi sa úspešne vyhýbam tým, že jem denne čerstvé ovocie alebo zeleninu, a keď raz alebo dvakrát za rok prechladnem alebo mi z krku zápal vystúpi do čela, vopchám si vreckovky do nosa a robím to, čo obvykle, bez obmedzení, od hustého hlienu po suchý nos to trvá 5 dní, nie 7

        Dodatok – ako by malo vypočúvanie prebiehať (utópia)

1) volám sa doktor Janiga a venujem sa duševnému zdraviu 15 rokov, z toho 15 v tomto ústave, lebo sa ma skrátka nevedia zbaviť; nikto iný tu nie je a ani nebude, mojou úlohou je ...

2) môžete prespať u kamarátky, resp. máte kamarátku, ktorá už nebýva u rodičov? dávajte si pozor, čo odpoviete, je to chyták: všetko, čo poviete, bude použité proti Vám.

3) pravidlá a podmienky v našom zariadení, ktoré je určené pre ... , sú: ...

4) máte právo ... a podľa zákona musí byť splnené ...

5) prečítajte si, čo som napísal, a až keď s tým budete súhlasiť, potvrďte správnosť údajov, máte na to celý deň, nechám Vás osamote, keby ste niečo chceli, zaklopte na dvere.

Slová na záver: Aby ste niekoho dostali za mreže, musel by urobiť niečo zlé, medzi bláznov niekoho dostanete ľahšie, vaša obeť nemusí urobiť vôbec nič: ak svedok tvrdí, že pacient vykopol nohu do výšky zárubne, a potom vytiahol pálku, ktorou ho udieral, psychiater ani nezdvihne pacientovu nohu, aby zistil, či je svedkova verzia fyzicky možná, nieto aby pacientov výkop zmeral a porovnal s výškou umiestnenia zárubne, prípadne aspoň hľadal pálku, či bola niekedy použitá, či je zbrusu nová, alebo vôbec nie je, mohol by, ale neurobí to; vždy si udávajte menej na váhe, lebo dávka sa počíta podľa hmotnosti – mne vymerali a podali dávku bez toho, aby ma odvážili; je vrchol, aby pacient musel pátrať po tom, čo z toho, čo povedal, mohli prekrútiť do takej podoby, keďže pacient povie jedno, psychiater napíše druhé; je vrchol, aby mi niekto zlikvidoval synapsie, a potom ma kritizoval, že hovorím o tom, čo si pamätám posledné.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

DOMOV

Smer opúšťajú nitrianski členovia, nepáčia sa im miestne kšefty

Predseda miestneho klubu je nespokojný.


Už ste čítali?