7 téz alebo Keď to bude zase aktuálne, bude neskoro

Autor: Judita Vargová | 26.6.2015 o 8:19 | Karma článku: 1,24 | Prečítané:  156x

1) p o s k y t o v a t e ľ zdravotnej starostlivosti nesmie do správy vedome uvádzať informácie, o ktorých má vedomosť alebo podozrenie, že nie sú pravdivé – porušenie tejto z á s a d y by malo byť sankcionované neuhradením faktúr

(kam a ako uviedol Janiga informáciu, že matka robí horšie veci než pani Darinka? k vymazaniu falošných údajov správne malo dôjsť už vtedy, keď psychológ zistil, že osoba, ktorá o mne prišla svedčiť, so mnou nemá z psychologického hľadiska žiadny vzťah /ibažeby žiarlila, že mám radšej otca než ju/, ďalšou príležitosťou tak urobiť bolo odhalenie motívu vyrovnávať si účty zapojením nemocnice a do tretice sa matka vlastne priznala, že ma chce odpratať do Zálužia)

 

2) pokiaľ neexistuje elektronická zdravotná karta, lekári-špecialisti musia prácne zistiť všetky  p o d r o b n o s t i  pacientovho zdravotného stavu alebo vykonať komplexné vyšetrenie sami, vonkajšie príznaky skoliózy a depresie sú identické, a to sú diametrálne odlišné choroby! ukážková volovina: skoliotika nechať spať na trampolíne (alebo niečom horšom – Janiga by si predsa nenechal ujsť príležitosť), či niekto má skoliózu, sa dá zistiť za 5 sekúnd

 

3) lekári nemajú kvalifikáciu na  t e x t o v ú  analýzu, a preto by mali do správy uviesť postreh, napríklad že mal pacient dobrú náladu, a nie špekulovať, prečo asi ju mal takú, alebo špekulovať, čo by urobil, keby urobil, keď nič neurobil – stop vedecky nekorektným postupom!

 

4) psychológ má riešiť  p r o b l é m, ktorý má pacient, bez ohľadu na to, čo je napísané na papieri

 

5) psychológ má  s l e d o v a ť  pacienta, nie obrazovku, domýšľavosť nie je dobrá vlastnosť: zdá sa, vyzerá to tak, podľa mojej mienky, asi, hádam – to sú zvraty, ktoré by mal akademicky titulovaný zaradiť do svojho aktívneho slovníka, obzvlášť keď je domýšľavý

 

6) psychológ si nemôže dovoliť nerozumieť niektorému  s p ô s o b u  komunikácie, či pacient hovorí iba vo veršoch, v inotajoch, vyjadruje sa výlučne gestami alebo len klipká očami podľa morzeovky, musí sa dohodnúť aj s mimozemšťanom (a rovnako si nemôže dovoliť podporovať pacienta v snažení, ktorého cieľom je niečo nepravdepodobné; očakáva sa, nakoľko je biológia pre psychológiu profilový predmet, že psychológ bude vedieť, že vŕba nie je ovocný strom, a že bude uzrozumený s odvekou pravdou, že zmyslové receptory odvádzajú tímovú prácu: smrť jedného posilní ostatných); mohol by si ušetriť aj sprosté poznámky typu Nezamestnaná pracuje zo všetkých najviac

 

7) keď je znalcova  p a r k e t a  všímať si sprostosti, aspoň tie sprostosti by si mal všímať dôkladne a nie sa tváriť, že si všíma niečo iné

 

Okrajová poznámka: Janiga si od začiatku myslel, že mu to prejde, ale psychológ bol prvý, ktorý vedel, že to zle dopadne, a nechal to dôjsť až sem

Zabák sa pýtal, či naozaj v Sultánovi /Muhteşem Yüzyıl/ nie je okrem Hürrem /ja na rozdiel od Hürrem nekráčam ako kačica/ niekto, v kom by som sa mohla vidieť, povedala som, že určite nie – druhý raz sa neopýta, či naozaj – keď psychiater/psychológ vychádza z mylného predpokladu, že je šikovnejší od pacienta, nikdy to nedopadne dobre, viď Hrdinovia /Heroes/, moja spolužiačka za školských čias mala viac rozumu a taktu, keď sa opýtala a nikto jej to nekázal ani jej za to nezaplatil: priezvisko jedného profesora bolo rovnaké ako prvé meno nášho spolužiaka, tak sa zaujímala o to, čo také vykonal náš spolužiak, keď sa na jeho adresu vyjadrujem s toľkým dešpektom – povedala som: nič, my sa totiž bavíme o seminároch z biológie; najmúdrejší človek na Zemi povedal Viem, že nič neviem (skúste preložiť do gréčtiny/latiny Je mi jasné, že pani Ničota ma pozná);

 

aj IVSTAMNEQVAMVERRINVM, γυναιξικοσμονησιγηφερει /kozmetika-kozmológia/ a Apokalypsa sú konkurenti Rorschachovým obrázkom: každý v nich vidí to, čo chce (Nielenže to dobre vyzerá, keď je žena ticho, ale žena, ktorá dokáže mlčať, keď má čo povedať, môže ovládať celý svet /they all [UK] = [E] todo el mundo/, v konkrétnej situácii vyplývajúcej z kontextu by sme mohli uviesť: viac si cením ženu tichú než ovešanú zlatom); ani Ježiš by nebol spokojný s Petrom, keby mu sám musel povedať, že je mesiáš

 

SPÝTAŤ SA ČI SA NESPÝTAŤ? Opýtaný vás môže zabiť a môže sa veľmi ľahko stať, že neopýtanému ušetríte obe námahy – s tupcami sa zo zásady o vážnych veciach nerozprávam (raz som sa nespýtala gynekológa, či je moja prísediaca spriaznená duša Jana jeho dcéra, keď mal rovnaké priezvisko a pochválil sa prepojením s danou školou, a teraz sa mi ťažko zvyká na informáciu, že Janin otec nemá so zdravotníctvom nič spoločné, dobre preňho)

 

ŽENSKÚ LOGIKU NERADNO PODCEŇOVAŤ: keď mám psychózu a chodím do skupiny pre psychózy, tak ten, kto chodí do skupiny pre neurózy, má neurózu (ak jedno rameno váh ide hore, tak náprotivné rameno ide dolu, ak druhé rameno váh ide dolu, tak náprotivné rameno ide nahor – je pravda, že keď jablko dozrie, spadne na zem, ale nie je pravda, že keď jablko spadne na zem, tak dozrie – niektoré tvrdenia platia opačne, iné nie; nebudem sa ospravedlňovať „Prepáč, že nie som tak chorá, ako si si myslela“ tomu, koho oklamal jeho rozum)

 

Keď si robia zle seberovní na intelektuálnej úrovni, môžu z nich byť priatelia – ACHILLEUS POVEDAL: vlci neuzatvárajú spojenectvá s baranmi, také priateľstvo je výhodné iba pre baranov – ja mám aj iné starosti, než na dennej báze voľakomu zachraňovať zadok (ani Sheldon Cooper sa nekamaráti so svojím šéfom: Zaiste si spomínate, ako som Vás počas nášho posledného stretnutia označil za hlupáka – tak som si uvedomil, že nebolo vhodné na to upozorniť)

 

ČO NEODPUSTÍM: hypersenzitívna = preháňa; ak tvrdí, že ju niekto zbil, tak o ňu len zavadil pohľadom (psychológ č.3 /Dr/ uvádza, že /za predpokladu, že nemám tlak krvi vždy vyšší, než je priemerný/ v styku s ľuďmi /ktorých nikdy nekreslím/ mám tlak vyšší než osamote, čo som v strese vyhodnotila správne iba na pocite založeným tvrdením, že mám menej rada ľudí, čo mi práve vtedy napadlo

/Zabák mal snahu ma presvedčiť, že ľuďom možno dôverovať, a dal mi binbir [veľa] dôvodov neznášať ich ešte viac/,

a teda situáciu, že ma zbil takzvaný otec, ktorý ani neviem, koľko má rokov a ani ma to nezaujíma /pozoruhodné byť viazaný na otca, o ktorom neviete, koľko má rokov, a nie som až taký masochista, aby som obdivovala toho, kto mi sľubuje, že mi poláme ruky, ak sa budem brániť/, som mohla a nemusela vyhodnotiť správne

/čo by bola asi jediná vec, ktorú by som vyhodnotila subjektívne, vzhľadom na fakt, že som sa narodila ako objekt začiatkom októbra (libra/váhy), ale správne je hodnotenie, že v stredoveku by som ho dala rozčastiť už za to, že sa niktoš opovážil na mňa položiť prst, a bontón nie je vytiahnutý z päty/

– veta kolegu Máriusa, v ktorej mi želá, aby som sa zbavila démonov /na slove δαιμονιον nie je nič zlé, to ale Márius nemal odkiaľ vedieť/, naznačuje, že obaja títo muži /Zabák Mgr/ boli stopercentne presvedčení, že som si to, že ma zbil, vymyslela, hoci sa za oboch rodičov hanbím dosť aj bez toho, aby som si musela vymýšľať

/spolužiačka ho stretla pri bráne a pýtala sa, či je to môj dedko – ak si o nich niečo vymýšľam, tak sú to ich dobré vlastnosti; pripúšťam, že pri brutalite, s akou so mnou zaobchádzal, som mohla utrpieť otras mozgu a 5 minút sa mi zdalo ako 20 alebo opačne, ale ostatné sedí, na mrazivý pohľad toho, kto sa na vás usmieva a chce vám zle, sa nedá zabudnúť; zaujímavá zmena rétoriky: takzvaní rodičia pred psychiatrom hrajú, ako strašne som chorá, ale keď si idem vybaviť invalidný dôchodok, zrazu im je smiešne, že „je kopa ľudí, ktorí sú na tom horšie než ja, a nedostanú nič“ – x-krát som videla v seriáli, ako komisár polámal sklo lakťom a povedal Aha, nejakí výtržníci tu rozbili okno, mali by sme sa pozrieť dnu, či niečo neukradli [do bytu sa nevstupuje bez dôvodu bez povolenia]; alebo detektív strčil do civilistu, až ten stratil rovnováhu a spadol na kapotu, s výrokom Hej, smrad, nemláť mi do káry, dobre? – pokojne sa tým takzvaní rodičia mohli inšpirovať/,

a aj keby ma malo rozdrapiť, pred protivníkmi slabosť neprejavujem, nech by som bola akokoľvek senzitívna (ak to niekto robí, čudujem sa, že ešte žije), v prítomnosti protivníkov sa ani neradujem, strata ostražitosti sa dá zneužiť; sklonom k fantazijnému spracovaniu reality sa myslí umelecká štylizácia, napr. mi niekto ukáže 4 cm dlhý biely chlp a poviem „zastavil sa tu na kus reči ľadový medveď, keď je vonku taká horúčava?“, pričom ten chlp mohol patriť pande, ale hlavné je, že ho netipujem na pierko z albínskeho páva a viem, že to, čo vidím, je chlp a nie medveď /kto fabuluje, myslí ako Poirot, a keď má niekto modrú krv, tak diplomacia ide automaticky, niektoré veci sa jednoducho nehovoria napriamo/, nie som vedma a na čo by sme chodili do divadla, keby bol Sofokles ultra-racionálny? textovú analýzu pre odbornícku nemčinu som pár mesiacov po tom, ako som sa pravdivo vyhovorila na neschopnosť latinkou zachytiť nemčinu, doc. Széherovej odovzdala v takej akosti, že ma neprávom podozrievala zo spolupráce so starším študentom, tak som poučená touto skúsenosťou zámerne netlačila na pílu pri príprave bakalárskej práce, načo sa snažiť, keď z toho budem mať potom problémy: prerozprávať dej nie je ťažká práca, ťažká práca je dokázať magorovi, že je to vôbec nejaká práca, keď nenachádza súvislosť medzi pôvodným textom a prekladom; kupodivu viem veľmi presne popísať skôr to, čo sa naozaj stalo, s tvorivým písaním je to u mňa biedne – dokážete si predstaviť nekonečno? ja definujem ampér s touto predstavou – keď si niekto vie predstaviť nekonečno...)

 

        Rozdiel medzi dobrým psychológom a zvyškom spoločnosti na príklade

Osobnosti s hraničnými hodnotami psychológ nadhodí: minule ste na mňa urobili odlišný dojem; osobnosť odpovie: už zo mňa nič netečie, môžem si obliecť, čo chcem, mala som menštruáciu, tak som mala nohavice (význam: nie je možné urobiť dobrý dojem, keď máte menštruáciu, a len blázon sa snaží o nemožné – čo je na tom nepochopiteľné?), zvyšok spoločnosti trvá na tom, aby osobnosť robila veci tak ako ostatní, bez toho, aby zistili, prečo je to dobré robiť tak, ako to robí osobnosť.

 

Ak sa niečo na svete nedá, tak urobiť chybu bez toho, aby som o tom vedela – nechcem sa chváliť, ale som momentálne najlepší stratég, akého poznám, čiže môžem (nemusím) zničiť hocikoho hocikedy hocikde a ešte si aj môže vybrať ako, niekedy aj bez prípravy

(keby to, že som radar na chyby, malo praktické využitie, nehemžilo by sa to tu migrantmi – ktovie, či si Kutuzov všimol to, že veta DIIMMORTALES... je všeobecné tvrdenie druhu krédo, ktoré sa dá odlepiť z jedného miesta v texte na druhé, takže je to akoby Caesar napísal Vedel som, že Ariovistus padne na hubu, a chcel som byť pritom).

Tretí psychológ, ktorý mal so mnou do činenia, neurobil (nestáva sa mi to často) žiadnu chybu, čím dokázal, že sa dá pracovať bezchybne a takto si to predstavujem a nemienim poľaviť zo svojich očakávaní

(spôsoby, ktorými ma primárne skúšala, boli síce /trápne a úbohé/ priehľadné, ja by som si vybrala niečo štýlovejšie, ale Zabák neurobil ani toľko, takže jej to za chybu nerátam a môže sa mu za to poďakovať, a to, že zdvihla hovor a rozprávala do telefónu, hoci vedela, že ma to bude rušiť, robila predsa na vlastné riziko; prístup a la „vy ste nikto, bez tváre a bez mena“ by určite ocenila nejaká celebrita, čo ja nie som – neviem, či by bolo lepšie dávať si moje meno do googlu, lebo to nikto doteraz neurobil, neviem porovnať, a aj tak by bolo naivné veriť, že keď si prečíta, tak sa neopýta).

Je pravda, že by som psychológa č.3 nerada stretla ako administratívneho pracovníka /o.i. čechistické vykanie s plurálnym zámenom a singulárnym slovesom/, čo si myslím, že nehrozí, a mám taký dojem, že jej ceruzky na kreslenie boli vyrobené k rysovaniu, ale predsa nebudem hodnotiť slona podľa toho, ako lezie na strom! (to prirovnanie nie je z mojej hlavy, pripisuje sa Einsteinovi) Nie, nezjavila sa mi Bohorodička, nedala som sa birmovať ani som nedosiahla nirvánu – nesťažujem sa, keď nemám na čo. S klamstvom môžem pohnúť, s pravdou nemôžem robiť vôbec nič. Psychologička č.3 veľmi správne zistila, že som schizofrenoidná, čo nemá s neurózou nič spoločné

(byť súci do koča aj do voza nie je nadávka, isté médium zistilo, že nemám k jednému telu jednu dušu, ani dve, ani štyri, ale tri presne – aby som médiu verila, by mi médium muselo prezradiť niečo, čo som nevedela).

Nad umeleckým menom nebudem uvažovať, lebo v živote nejde iba o to, čo je dobré pre mňa, kresliť sa dokáže naučiť každý, myslieť nie (kreslenie je ľahká fyzická práca s dôrazom na jemnú motoriku, najlepšie kresliť bez rozmýšľania, myslenie je ťažká psychická práca – neviem, aký efekt by malo celodenné kreslenie na moje pamäťové funkcie, viem si domyslieť jeho dopad na moje zápästie, celodenné sústredené myslenie mi pamäť stabilizuje).

N á z o r : keď som sa dostala na psychiatriu, bolo tam viacero voľných miest, takzvaný RZ Pomocník Janigovi zvestoval, že rodičia majú inú verziu príhody, Janiga urobil tretinu výsluchu so mnou a zvyšné dve tretiny s takzvanou matkou, lebo moja verzia by na akútnu hospitalizáciu nebola dostačujúca, zrejme jej podstrčil, že ak mi chce pomôcť, musí na mňa nakydať čo najviac, z čoho vznikol pomer pravdy ku lži 1:2 a poldruha mesiaca sa Janiga snažil tento nepomer ututlať pred všetkými okrem mňa, mne ho zámerne pripomínal, aby mi bolo zle, v nádeji, že keď odtiaľ vyjdem vymletá, nebudem už vedieť ani to, ako sa volám (to netušil, s akým elementom si začína). Mňa nepresvedčili, že som niekedy v živote mala depresiu, dva príznaky z 20 je málo.

N á p a d : stretla som sa v psychologickom „dotazníku“ s ponukou odpovedí pre sprostých (áno/nie), uvítala by som ponuku možný/pravdepodobný/fakt. (okrem toho som si všimla, že sa snažil psychológ starú ženu nachytať, keď sa jej pýtal v nemocnici, na ktorom poSCHODí sa nachádza – nemocnica má poDLAŽia, iba truľovia do nich inštalujú výťahy pre bytové domy)

Psychológ č.3 popísal osobnostné črty s krajnými hodnotami /kolekcia priemerných hodnôt nie je osobnosť/, ktoré mi môžu sťažovať uplatnenie na sociálnom poli, neobjavila žiadnu chorobu /premorbídna senzitívnosť: keď cez inzerát budem zháňať someliéra, tento osobnostný predpoklad bude podmienkou/, takže nakoľko ani jeden z troch psychológov, ktorí ma riešili, nedospel k záveru, že by som mala byť paranoidná, ak pociťujem fyzickú slabosť pri záťaži, odkedy si pamätám, tak som si ju nevymyslela (futbal som nevládala  a v družstve vybíjanej som bola do počtu, mala som pocit, že sa mi zvnútra vypália oči a bola som červená ako feferónka, keď sa spotím, aj tá najmenšia námaha je pre mňa obrovské trápenie; som tak malátna, že bez toho, aby som bola nahnevaná, ani nevyleziem z postele, a čokoľvek robím, robím preto, že som nahnevaná, a čokoľvek robím zo svojej vôle, robím skvele; mám hudobný sluch, ale nemôžem spievať, keď mám hrdlo v dezolátnom stave; mám v oku zlatý rez a Fibonacciho postupnosť, ale mám presilenú ruku,..).

Strach vnímam ako známku kvality, pretože tí najhorší zo všetkých sa neboja ničoho – bolo by aj pre ostatných lepšie, keby strach vnímali rovnako.

Jediný spôsob ako zistiť, aký je človek povahou, je dať mu kufrík s miliónom peňazí.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

DOMOV

Smer opúšťajú nitrianski členovia, nepáčia sa im kšefty

Predseda miestneho klubu je nespokojný.


Už ste čítali?